Registration Agreement

เมื่อท่านสมัครสมาชิกแล้ว  กรุณา ! เช็คอีเมล์เพื่อ Active การเข้าใช้งานเวปบอร์ด ด้วยนะครับ
กฏและกติกาในการใช้กระดานสนทนา
1. ห้ามมีการพูดคุย-สนทนา เกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ในทางเสื่อมเสีย หรือหมิ่นพระบรมเดชานุภาพของกษัตริย์อันเป็นที่เคารพรักของประชาชนชาวไทย
2. ห้ามมีการด่าทอ ใส่ร้ายป้ายสีกันในหมู่สมาชิกและบุคคลทั่วไป โดยไม่มีเหตุผลอันจำเป็น หรือไม่มีหลักฐานที่แจ้งชัด
3. ห้ามมีการขายสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ที่ส่อไปในทางธุรกิจการขายแบบลูกโซ่ โฆษณาเกินจริง หลอกลวงผู้บริโภค หรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ผู้ขายหรือผู้ลงประกาศขาย จะต้องแจ้งข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับตัวสินค้าหรือบริการ รวมถึงข้อมูลการติดต่อสั่งซื้อให้ละเอียดครบถ้วน
4. ห้ามมีการโพสกระทู้ในลักษณะปั่นกระทู้ ข้อความขยะ หรือ Spam Message (หากพบจะมีการแบนผู้ใช้งานทันที)
5. ห้ามมีการนัดหมายและวิจารณ์การเมืองภายในกระดานสนทนา ยกเว้นการถกปัญหาทางด้านประชาธิปไตย (ซึ่งเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของประชาชนไทย)
6. ห้ามมีการใช้งานลายเซ็นในลักษณะโฆษณาชวนเชื่อ ภาพประกอบโฆษณาชวนเชื่อ และ/หรือการใช้ภาพประกอบที่มีขนาดใหญ่เกินไป (เกิน 100KB) หรือลิงค์ภาพมาจากที่อื่น ซึ่งทำให้การเปิดอ่านข้อความช้าลง
7. ห้ามมีการรบกวนสมาชิกด้วยการส่งข้อความส่วนตัว เช่น การขายสินค้าหรือบริการต่าง ๆ การชักชวนหรือนัดแนะการกระทำที่ผิดกฎหมาย ศีลธรรม และจริยธรรม หรือการขอร้องให้สมาชิกทำการโหวตโพลล์ ให้หรือหักคะแนนจิตพิสัยของตัวเองและผู้อื่น หากพบว่ามีสมาชิกแจ้งการกระทำผิดดังกล่าวมา ทางผู้ดูแลจะทำการประจานข้อความดังกล่าวผ่านทางกระดานสนทนา หรือแบนชื่อผู้ใช้งานของท่าน หรืออาจจะร้ายแรงถึงขั้นยกเลิกชื่อผู้ใช้งานได้
8. สมาชิกควรใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง (ยกเว้นคำพูดที่ส่อแสดงถึงอารมณ์ หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถ้าการใช้ภาษาที่ถูกต้องทำให้อรรถรสในการบอกเล่า หรือบรรยายลดลง สามารถอนุโลมได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคำที่ใช้ต้องไม่ใช่คำที่หยาบคาย หรือลามกจกเปรตจนเกินไป)
9. การโพสข้อความหรือการกล่าวอ้างข้อความ ที่ไม่ได้เป็นหรือไม่ได้มาจากตัวผู้โพสเองโดยตรง ต้องแสดงแหล่งที่มาของข้อความดังกล่าวให้ถูกต้องด้วย เพื่อเป็นเกียรติแก่เจ้าของข้อความหรือบทความ รวมทั้งป้องกันปัญหาเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญาด้วย
10. ก่อนการโพสสอบถามปัญหา หรือเรื่องใด ๆ ควรจะใช้โปรแกรมค้นหาของทางกระดานสนทนาก่อน ว่าเคยมีการพูดคุยถึงเรื่องดังกล่าวมาแล้วหรือไม่
11. กระทู้ตอบที่เป็นลักษณะกระทู้ออกทะเล ถือเป็นสีสันของกระดานสนทนา ถ้าไม่นอกเรื่องจนเกินไป หรือจงใจเบี่ยงเบนประเด็น หรือถามต่อด้วยเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระทู้ ทางผู้ดูแลจะคงกระทู้ตอบเหล่านั้นไว้ แต่ถ้าเกินเลยกว่านั้น ก็จะแยกเป็นกระทู้ใหม่ หรือลบกระทู้ของท่านทิ้ง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
12. การตั้งหัวข้อที่ไม่ตรงกับหมวดหมู่ หากผู้ดูแลพบเห็น จะทำการย้ายไปยังหมวดหมู่ที่ถูกต้อง แต่หากไม่มีหมวดหมู่ที่รองรับ ผู้ดูแลอาจจะตัดสินใจลบหัวข้อของท่าน โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อป้องกันปัญหาที่จะตามมา และ/หรือการตั้งหัวข้อเดียวกันในหลาย ๆ หมวดหมู่ ถือเป็นการกระทำผิดในลักษณะเดียวกับ ข้อ.5
13. สมาชิกที่ไม่ได้เข้าใช้งานนานเกิน 1 ปี ระบบอาจจะทำการลบข้อมูลสมาชิกของท่านโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
14. การให้หรือหักคะแนน "จิตพิสัย" เป็นการบ่งบอกถึงสถานภาพของสมาชิกผู้นั้น ว่าได้อุทิศตนเพื่อเหล่าสมาชิก เพื่อเว็บบอร์ด จนเป็นที่ยอมรับ และมีการให้คะแนนจิตพิสัย หรือหักจิตพิสัยเมื่อทำผิดกฎ กติกา ตามที่กล่าวไว้ข้างต้นหรือไม่ การให้หรือหักคะแนนจิตพิสัย ทางเว็บบอร์ดได้สงวนไว้เฉพาะสมาชิกบางกลุ่มเท่านั้น
15. สมาชิกจะต้องมีชื่อผู้ใช้งาน (Username) เพียงผู้ใช้งานเดียวต่อคนเท่านั้น หากผู้ดูแลจับได้ว่าท่านมีหลายชื่อผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะด้วยจุดประสงค์ใดก็ตาม ท่านจะถูกทักท้วงหรือประจานผ่านทางกระดานสนทนา และ/หรือจะถูกลบชื่อผู้ใช้งานสำรองอื่น ๆ ทิ้ง รวมถึงจะถูกหักคะแนนจิตพิสัยในชื่อผู้ใช้งานหลัก หรือถูกแบนการใช้งานชั่วคราวได้ ในกรณีกระทำการใด ๆ ที่ละเมิดกฎระเบียบของกระดานสนทนา